Lantbrukare på 2000-talet har en helt förändrad arbetsmiljö från hur den var under större delen av 1900-talet. Tänk om mjölkerskorna som var uppe i ottan hade vetat att en vacker dag skulle korna gå och mjölka sig själv. Inte ens i fantasin kunde väl någon tänka sig det. En mjölkgård idag drivs i allt högre grad med hjälp av maskiner och robotar.

Solceller sänker kostnaderna

Gårdarna är storskaliga med enorma markytor och hundratals nötdjur. Då begriper vi alla att elräkningarna för ett lantbruk i den skalan i dessa tider är svindlande höga. Ett mycket gott alternativ och en lönsam investering är solceller. Får du ett bra pris på en solcellsinvestering kan du sänka energikostnaden med flera hundra tusen per år. Även dieselpriserna har tagit ett rejält kliv uppåt och fodret blir dyrare. Såna kostnader är svåra att lyckas komma biligare undan så att spara stort på elen gör mycket.

Drastisk minskning

Det var på 1990-talet som de stora förändringarna kom med en rasande fart. En stor mängd gårdar lade ner. Statistiken visar att mellan 1992 och 2014 minskade antalet lantbruksföretag med 35 procent. Mest minskade lantbruk med mjölkkor eller svin. De få lantbruksföretagare som är kvar måste satsa stort då det inte lönar sig med smågårdar. Det mesta sköts av robotar, fodring, mjölkning, ta hand om gödsel, för att nämna några. Korna går på lösdrift och sköter sig själv. Att låta solen skänka sina strålar med energi till mjölkningen är definitvt en miljövänlig och billig elproducent.