Många som driver lantbruk har både sitt hem och sin arbetsplats på ett och samma ställe. Därför är det av största vikt att du ser till att luften är hälsosam för att både du, dina anställda och eventuella djur ska må bra. Ett bra sätt är att göra en radonmätning och därefter sätta in eventuella åtgärder.

Radonmätning och sanering

Om ditt lantbruk har höga halter av radon behövs det göras en radonsanering för att få bort skadliga halter av radon som kan ha upptäckts i luften. Men innan saneringen kan ske behöver du göra en radonmätning. Det bästa sättet är att vända dig till ett företag som erbjuder det. Då kan du beställa hem dosor som du placerar runt om på gården eller i huset som mäter upp halterna av radon som finns i luften. Därefter kommer företaget att analysera svaret och kontaktar dig om det skulle behövas en åtgärd.

Det är viktigt att du ser till att luften är bra både i huset, i ladugården och andra platser på lantbruket där det rör sig mycket folk och djur för att radon är skadligt och kan i värsta fall vara en bidragande faktor till cancer. Dessutom är ren luft alltid bättre då det gör att man kan fokusera på sina arbetsuppgifter, till exempel att ta hand om djuren eftersom förorenad luft gör att man blir trött och kan ge huvudvärk. Därför ska du se till att mäta lantbruket på radonhalter och göra en sanering ifall det skulle behövas.