Inom lantbruket måste det ske massor av transporter. Jordbruksmaskiner kräver mycket diesel och det blir både dyrt för bonden och negativt för miljön. Går det att hitta sätt att effektivisera logistiken går det att öka lönsamheten för lantbruket och även göra klimatet en tjänst.

Idag sker många transporter fortfarande med traktor och vagn. Ibland kanske det är enda alternativet, men faktum är att moderna lastbilar har mycket bättre bränsleeffektivitet. Bönder har mycket att vinna på att försöka utnyttja lastbilstransporter mer. På lång sikt finns möjligheten att eldrivna lastbilar kan ersätta dieseldrivna lastbilar. Lagerhanteringen kan också automatiseras i större utsträckning. Om du vill veta mer, besök https://www.e-motions.se/ som är experter på lagerautomation och som har koll på framtidens logistiklösningar.

Jordbruket måste kartläggas

Steg ett för att kunna förbättra logistiken är att kartlägga hur det ligger till på olika gårdar. Är det till exempel en gård som främst producerar kött, grödor eller mjölk? Är det ett traditionellt jordbruk eller ett ekologiskt? Sedan måste verksamheten följas en tid för att undersöka transporter, lagerhållning, distribution och allt annat som har med logistik att göra. Endast med en god överblick över hela logistikkedjan är det möjligt att hitta de åtgärder som gör störst skillnad.

Hur mycket pengar går att spara?

Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har beräknat att det svenska jordbruket varje år använder diesel som motsvarar 2,16 TWh. Det är enorma mängder och av det står transporterna för ca 20 %. Skulle de transporterna i sin tur kunna effektiviseras med ca 20 %, finns möjligheten att spara nästan 9000 kubik diesel varje år. Forskningen tyder alltså på att jordbruket är ett av de områden där satsningar på logistik skulle kunna ge stor effekt. På https://www.e-motions.se/ arbetar man mest med e-handel, men även där är det tydligt att transporter går att effektivisera. Bättre planering ger kortare transportvägar och färre transporter.

Ett konkret exempel är att en bonde skulle kunna bygga ut sitt lagringsutrymme och kanske göra ett enda inköp av en viss produkt, istället för flera mindre inköp. Ett annan åtgärd kan vara att modernisera jordbruksmaskinerna. Äldre modeller har ofta sämre bränsleekonomi.

Stöd till lantbrukare för att effektivisera

Både svenska staten och EU arbetar med stödprogram för att hjälpa jordbruket. Det är ett bra sätt för att ge bönder tillräckligt med kapital för att kunna förbättra sin logistik. Ska EU lyckas med den så kallade gröna omställningen, måste böndernas miljöpåverkan minskas kraftigt. En viktig del blir att minska dieselförbrukningen och hitta vägar att ställa om till förnybara energikällor.