För att Sverige ska fungera väl behöver vi ha ett fungerande lantbruk, så att vi kan odla mat, och få mjölk och kött. I alla tider har lantbruket varit väldigt viktigt.

Det moderna lantbruket

Det är stor skillnad att driva lantbruk dag och för bara 50 år sedan. Den tekniska och digitala utvecklingen har påverkat lantbruket enormt. Där man förr behövde ha flera traktorer eller hästar, räcker det idag med en jättestor traktor. För att driva lantbruk krävs det också att man följer Jordbruksverkets regler, vilket innebär att dagens lantbruk inte bara handlar om grisar och säd, utan väldigt mycket om administration och ekonomi.

Ekologiskt lantbruk

Förr i tiden var allt lantbruk ekologiskt. Sedan kom industrialiseringen och de fossila bränslena. Idag försöker vi skapa ett mer ekologiskt lantbruk för att jordbruket inte ska påverka klimatet så mycket. Det finns gårdar som är 100 procent ekologiska. Många gårdar kan också kombinera konventionellt jordbruk och ekologiskt jordbruk. Det kostar mycket att lägga om en anläggning från konventionellt jordbruk till ett ekologiskt jordbruk. Det har också blivit vanligare att folk vill handla direkt från bönderna. Istället för att köpa köttfärs i affären, så kan du köpa en halv ko direkt från bonden.